Ljudje ne vidijo lepote tega sveta, ker jih slepijo njihove strasti in napake; zato so drug od drugega bolj oddaljeni kot zvezde.

Citati

Vsi odrasli so bili najprej otroci. Toda le redki od njih se tega spominjajo.

Ne pride daleč, kdor gre kar naravnost…

Najteže je soditi sebi, drugim je laže. Če se ti posreči, da se pravično obsodiš, si resnično modrijan.

Domišljavci imajo odprto uho le za hvalo.

Tudi med ljudmi je samotno.

Ljudje si ne vzamejo časa, da bi sploh kaj spoznali.

Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.

Samo otroci vedo , kaj hočejo.

Ljudje ne vidijo lepote tega sveta, ker jih slepijo njihove strasti in napake; zato so drug od drugega bolj oddaljeni kot zvezde.